Het klankbord op het gebied van personeelsvraagstukken.

Specifiek voor MKB Ondernemers

P&O Advies : Personeelsvraagstukken / beoordelingsmethodiek

Training : Communicatieve vaardigheden / Leiderschapsvaardigheden

Verzuimreductie : Structureel verlagen van ziekteverzuim binnen uw organisatie

Klanc / Laurens van de Klundert

Telefoon : 088 - 443 44 30

Mobiel : 06 - 8360 63 40

Email : info@klanc.nl

copyright (c) 2015 Klanc